Natuurlijk bevallen in ‘de living’

Vanaf 14 februari 2019 huldigt AZ Monica als eerste ziekenhuis in Vlaanderen een alternatieve verloskamer in waar moeders op een natuurlijke manier én in een thuisomgeving kunnen bevallen.

In Vlaanderen is er een stijgende vraag naar natuurlijk bevallen in een huiselijke omgeving, zonder invasieve medische ingrepen. De living is ingericht voor aanstaande ouders die enerzijds de veiligheid van een ziekenhuisomgeving wensen, maar anderzijds ook de geborgenheid van thuis verwachten tijdens een bevalling.

Een huiskamer in het ziekenhuis

“Met de living brengen we een huiskamer in het ziekenhuis. Het is natuurlijk nog altijd een bevallingskamer op het verloskwartier, maar het lijkt meer op een gezellige hotelkamer. Er staat een comfortabele boxspring, in plaats van een verlosbed met beensteunen. Dat maakt al een groot verschil qua knusheid. Er is een bevallingsbad en er staan geen medische apparaten in de kamer. Die zijn er wel, maar verborgen. Net als bij je thuis hangen er gordijnen aan het raam, staat er een boekenrek en zijn er groene plantjes”, aldus hoofdvroedvrouw Karima Soussi.

Veilig alternatief

De living is een veilig alternatief voor thuisbevallingen. “ In België is het systeem van thuisbevallingen niet goed uitgebouwd. Er ontbreekt een opvangnetwerk wanneer er iets misloopt. Een bevalling houdt altijd risico’s in. Er kan helaas altijd onvoorzien iets gebeuren en dat kan ook heel snel heel ernstig worden, zowel voor de baby als voor de mama. Als er thuis iets misloopt, geraak je soms niet op tijd in het ziekenhuis”, duidt diensthoofd gynaecoloog Katrien De Maeyer. “Met de living bieden we vrouwen die thuis willen bevallen maar eigenlijk ook een beetje huiveren van de medische sfeer van een ziekenhuis, de mogelijkheid om in een veilige en gezellige omgeving te bevallen. De vroedvrouw, een gynaecoloog of de eigen zelfstandige vroedvrouw is aanwezig, een kinderarts staat stand-by en medische apparatuur is voorhanden maar uit het zicht. Enkel wanneer het nodig is, halen we alle toeters en bellen boven”, vult Soussi aan.

Baby- en moederkindervriendelijk ziekenhuis

AZ Monica neemt haar kwaliteitscertificaat van baby- en moedervriendelijk ziekenhuis serieus. “We respecteren het natuurlijke bevallingsproces zolang het mogelijk is en doen geen onnodige interventies”, aldus hoofdvroedvrouw Soussi. “Mama en baby worden na de bevalling ook niet gescheiden als het medisch niet noodzakelijk is. Via huid op huid contact kunnen mama én papa kennis maken met hun pasgeboren zoon of dochter en genieten van de eerste momenten samen. 

Wie kan er bevallen ?

Alle moeders die een probleemloze zwangerschap hadden, kunnen ervoor kiezen om in deze kamer te bevallen en alzo, zo natuurlijk mogelijk en op eigen tempo bevallen. Vanuit het team materniteit krijgen ze alle ondersteuning om van de bevalling en de geboorte van hun kind  een mooie en onvergetelijke ervaring te maken.